ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ διαρρήξεων και ληστειών σε καταστήματα
31 Ιουλίου 2017
Εντατικοί έλεγχοι στα γραφεία ασφαλείας
9 Αυγούστου 2017

Ασφάλεια των Εργοστασίων

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης


Το σύστημα είναι αποτρεπτικό. Αν συμβεί κάτι, τότε υπάρχουν στοιχεία για τον δράστη. Η συσκευή καταγραφήςνα βρίσκεται σε ασφαλισμένο χώρο.

Σύστημα Συναγερμού Ανίχνευσης Διάρρηξης


Είναι χρήσιμο για όλα τα εργοστάσια.

Παράθυρα - Φωταγωγοί


Για περισσότερη ασφάλεια συστήνεται η τοποθέτηση σιδερένιων σκάρων, ιδιαίτερα όταν στο χώρο φυλάγεται περιουσία αξίας.

Δωμάτια Ασφαλείας


Κάθε εργοστάσιο ανεξάρτητα από τις εργασίες που διεξάγει επιβάλλεται, να διαθέτει τουλάχιστο ένα χρηματοκιβώτιο. Αν το βάρος του είναι κάτω από χίλια κιλά να εντοιχίζεταl. Σ' αυτό να φυλάγονται σημαντικά έγγραφα, δισκέττετ, CD, χρηματικά ποσά ή άλλη περιουσία αξίας.

Σύστημα Συναγερμού Ανίχνευσης Πυρκαγιάς


Αν στο εργοστάσιο υπάρχουν εύφλεκτα υλικά εκτός από τις άλλες εισηγήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συστήνεται η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος.

Φωτισμός


Είναι αποτρεπτικός παράγοντας. Για τον λόγο αυτό η περίμετρος του κτιρίου να φωτίζεται ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της νύκτας. Για εξοικονόμηση ενέργειας μπορούν οι λαμπτήρες να τίθενται σε λειτουργία με αισθητήρες κίνησης.

Θύρες


Όλες οι εξωτερικές θύρες να διαθέτουν κλειδαριές οι οποίες να παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας. Όπου είναι εφαρμόσιμο, να χρησιμοποιείται μόνο μια θύρα σαν είσοδος/έξοδος στο εργοστάσιο, η οποία να ελέγχεται από το κλειστό σύστημα τηλεόρασης.

Περίφραξη


Είναl αποτρεπτικός παράγοντας. Συστήνεται για κάθε εργοστάσιο. Καθορίζει το χώρο του εργοστασίου στον οποίο η είσοδος πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη. Η είσοδος/έξοδος να ελέγχεται από το κλειστό σύστημα τηλεόρασης.