ΑΠΟΦΑΣΗ (ΣΤΑΘΜΟΣ!) Ανωτέρου Διοικητικού Δικαστηρίου για Ιδιώτες Φύλακες – Ιδιωτικά Γραφεία
9 Ιουνίου 2017
Συστήματα Ελέγχου πρόσβασης με βιομετρικά δεδομένα
31 Ιουλίου 2017

Δελτίο Τύπου Ιούλιος και Αύγουστος 2017

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017, στο ξενοδοχείο Mediterranean στη Λεμεσό, Εκδήλωση δικτύωσης και παρουσίασης του ανανεωμένου οράματος, των νέων στόχων και της νέας ιστοσελίδας του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφαλείας, που αποτελεί μία ακόμη πρωτοβουλία του ΚΥΣΕΑ προς τα μέλη του και της αδειούχες επιχειρήσεις ασφαλείας από την Αστυνομία.

Βασικός σκοπός της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των νέων πολυπρόσωπων στόχων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΥΣΕΑ αλλά και η παρουσίαση της επίσημης νέας ανανεωμένης ιστοσελίδας του συνδέσμου http://cyprussecurityassociation.com με παρουσία και στο Facebook, που δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των μελών και του κοινού για θέματα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον κ. Μάριο Τρύφωνος, Πρόεδρο του ΚΥΣΕΑ, οι κυριότεροι Στόχοι & Όραμα του Συνδέσμου για την επόμενη τριετία είναι:

  • Εδραίωση, αναγνωρισιμότητα, υπολογίσιμος ρόλος και λόγος του συνδέσμου σε όλα τα κέντρα αποφάσεων. Αναβάθμιση σχέσεων με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, την Αστυνομία, την Πυροσβεστική υπηρεσία, Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, Δήμους και στα οργανωμένα σύνολα όπως ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, ΕΤΕΚ, Επαγγελματικούς συνδέσμους (πχ αρχιτέκτονες, συμβούλους, εργολάβους, εργολήπτες, ηλεκτρολόγους, ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες) και βέβαια στην κοινή γνώμη.
  • Εξυπηρέτηση των καλώς νοούμενων συμφερόντων όλων των μελών και προσπάθεια για αντιμετώπιση και επίλυση των χρόνιων και έκτακτων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Συνδέσμου.
  • Ρεαλιστικοί και εφικτοί στόχοι με ενεργή εμπλοκή και συμμετοχή όλων των μελών του Συνδέσμου, με ιδιαίτερη έμφαση σε ενέργειες που θα εξυψώσουν επαγγελματικά τα μέλη του συνδέσμου και του τομέα ασφάλειας, προς όφελος του καταναλωτή και της κοινωνίας.
  • Επικέντρωση σε οτιδήποτε θα κάνει τα μέλη μας και τον τομέα της ασφάλειας, πιο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ προς όφελος του καταναλωτή και της κοινωνίας
  • Πάταξη της παράνομης εργασίας σε υπηρεσίες ασφάλειας.
  • Ως αποτέλεσμα της παρουσίασης και της συζήτησης που ακολούθησε ήταν όπως αρχίσουν διαβουλεύσεις και συναντήσεις μεταξύ του Νέου Δ.Σ. και των κέντρων λήψεων αποφάσεων για αντιμετώπιση των προβλημάτων του τομέα καθώς και για να επιτευχθεί ένας ευρύτερος εκσυγχρονισμός στον τομέα της Ασφάλειας.