Αστυνομική Ανακοίνωση αρ. 6
9 Ιανουαρίου 2015

Ενημέρωση Μελών ΚΥΣΕΑ 15/01/2014

i. Έγιναν 8 επίσημες καταγγελίες στο τμήμα της κα Φυλαρέτου και καταγγέλθηκαν 25 περίπου εταιρείες κατά το 2013.
ii. Επιστολή και ενέργειες για την Ληστεία διακομιστηκού αυτοκινήτου ασφαλείας στη Λεωφόρο Τσερίου
iii. Αποφασίσθηκε και αναμένεται ξεκινήσει μία καμπάνια ο Σύνδεσμος για ενημέρωση των πολιτών για την ύπαρξη της Νομοθεσίας και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτή για την εγκατάσταση παράνομων συστημάτων.
iv. Έγινε επιστολή στον Αρχηγό για να καθορισθεί και επίσημα το ποσό που δικαιούται η εταιρεία για αποζημίωση για άμεση εμφάνιση του τεχνικού στην Αστυνομία για κατάθεση καταγραφής από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας.
v. Μετά το πέρας του σεμιναρίου της Αστυνομίας το περασμένο Φεβρουάριο, στάλθηκε επιστολή με παρατηρήσεις και προβλήματα στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Αρχηγό Αστυνομίας. Η επιστολή αυτή απαντήθηκε μόνο από την Αστυνομία, που προβαίνει σε διαβήματα διόρθωσης στην ερμηνεία και στην εφαρμογή τις υπάρχουσας Νομοθεσίας.
vi. Στην επιστολή προς τον Υπουργό μετά το συνέδριο το 1ο θέμα που διατυπώθηκε ήταν της μείωσης του ποσού της άδειας λειτουργίας, όπως και σε προσωπικές συναντήσεις του Προέδρου με τον Υπουργό, όπως και σε υπενθυμητικές επιστολές. Ο Υπουργός δυστυχώς ουδέποτε απάντησε γραπτώς για το θέμα, υπάρχει η θέληση χαμηλώσει το ποσό αλλά δεν γνωρίζει κανείς το πότε.
vii. Συνάντηση με την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία και παράθεση των προτάσεων του Συνδέσμου σχετικά με την Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας, Πυρανίχνευσης, Ελέγχου Πρόσβασης και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης & Ανανέωση Υφισταμένων Συμβάσεων Συντήρησης.
viii. Συμμετοχή του συνδέσμου στο 1ο Παγκύπριο σεμινάριο Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας και sponsors στο σεμινάριο του οργανισμού τυποποίησης μαζί με την Αστυνομία.
ix. ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού συστήματος (Map Service), όπου η κάθε εταιρεία που εγκαθιστά & συντηρεί συστήματα ασφαλείας θα ενημερώνει τη βάση δεδομένων για τα συστήματα ασφαλείας που βρίσκονται σε λειτουργία.
x. Ζητήθηκε από την Αστυνομία όπως στους ελέγχους πιστοποιητικών κοινωνικών ασφαλίσεων από κάθε εγκαταστάτη/φρουρό να ελέγχουν αν η συγκεκριμένη εταιρεία έχει και περισσότερους εγκαταστάτες/φρουρούς από αυτούς που δηλώνει, εξαπατώντας την Αστυνομία με αυτόν τον τρόπο.
xi. Καταγγελίες σε ιδιοκτήτες σπιτιών που συνεργάζονται με μη αδειούχες εταιρείες, χωρίς να πληρώνουν και Φ.Π.Α.
xii. Επιστολή προς το EMS για την παράνομη κατακύρωση της προσφοράς στο παιδαγωγικό ινστιτούτο.
xiii. Επιστολή για καθυστέρηση στην έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος για Φύλακες Ασφαλείας.