Συνεργασία Κυπριακού Συνδέσμου επιχειρήσεων Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ) – Πυροσβεστικής

Συνάντηση ΚΥΣΕΑ – Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Κύπρου
18 Σεπτεμβρίου 2017
Ανακοίνωση ΚΥΣΕΑ – Εκλογικά Επιτελεία
2 Φεβρουαρίου 2018

Συνεργασία Κυπριακού Συνδέσμου επιχειρήσεων Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ) – Πυροσβεστικής

Την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στα μέλη του Κυπριακού Συνδέσμου επιχειρήσεων Ασφαλείας – ΚΥΣΕΑ – και εκπροσώπους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, κον Μάρκο Τράγκολα όπου συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

  1. Νομοθεσία Περί Ιδρύσεως γραφείων ασφαλείας – παρανομίες
  2. Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες – Οδηγίες Κ.Δ. (Προδιαγραφές & Έλεγχοι)
  3. Υφιστάμενα Κτήρια
  4. Έλεγχος & Εφαρμογή Εθνικού Προτύπου

Γενικά η άδεια και λειτουργία Ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφαλείας / πυρασφάλειας / πυρανίχνευσης παραχωρείται με βάση το Νόμο 125 (Ι) 2007 και 54(Ι)/2009, άρθρα 11&13, γεγονός που με βάση την ισχύουσα νομοθεσία τη διενέργεια μελέτης, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρασφαλείας θα πρέπει να έχουν αποκλειστικά και μόνο αδειούχες εταιρίες ασφάλειας από την Κυπριακή Δημοκρατία.