Συνοπτικά – Ενέργειες Συνδέσμου – Θέματα προς τον Υπουργό

Συνάντηση ΚΥΣΕΑ με τον υπουργό δικαιοσύνης και δημοσίας τάξης
24 Μαρτίου 2016
Αστυνομική Ανακοίνωση 7
22 Απριλίου 2017

Συνοπτικά – Ενέργειες Συνδέσμου – Θέματα προς τον Υπουργό

Σημαντικότερες Ενέργειες Δ.Σ. στις οποίες ο Σύνδεσμος προέβηκε:

 1. Συνεργασία με Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και συντεχνίες για διοργάνωση Εβδομάδας διαφώτισης των’ Όρων Εργοδότησης , Δικαιώματα υποχρεώσεις Φρουρών Ασφαλείας.
 2. Καταγγελίες παράνομων εγκαταστατών συστημάτων ασφαλείας.
 3. Καταγγελία ΚΟΤ και αίτημα για συνάντηση σχετικά με την ανάθεση διαγωνισμού φύλαξης του Φιλοξενία σε Ιδιώτη.
 4. Συνάντηση με το τμήμα Εφόρου Εταιρειών και επισήμου παραλήπτη για τα θέματα τις ισονομίας αδειούχων με παρανόμων εταιρειών.
 5. Συνάντηση Δ.Σ. και ημερίδα με τα μέλη του Συνδέσμου με τον Αστυνομικό Δντη Λεμεσού.
 6. Καταγγελία κατακύρωσης προσφοράς για την εκμίσθωση υπηρεσιών φρουρών ασφαλείας για τη φύλαξη των κτηρίων της ΑΗΚ.
 7. Καταγγελία Στέρησης δικαιώματος συμμετοχής στο Διαγωνισμό για μελέτη συστήματος πυρανίχνευσης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 8. Καταγγελία Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) – ανάθεση εγκατάστασης συστημάτων πυρόσβεσης και Πυρασφάλειας σε μη αδειούχα εταιρεία.
 9. Επιστολή στο Έφορο και Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών για Συνάντηση και κοινές δράσεις.
 10. Ονομαστικές Καταγγελίες για παράλληλη εργασία σε Δημόσιους Ημικρατικούς Οργανισμούς.
 11. Καταγγελία και συνάντηση με ΑΤΗΚ για τη Προσφορά ‘’Όλα τα Καλά’’
 12. Συνάντηση Δ.Σ. με Υπουργό Δικαιοσύνης 20/3/15 – Αποστολή Επιστολής με τα προκύπτοντα θέματα / προβλήματα σε σχέση με τη Νομοθεσία
 13. Καταγγελία προσφοράς εγκατάστασης πυρανίχνευσης στο Δημοτικό μέγαρο Λεμεσού.
 14. Ενημέρωση προς Λειτουργούς Ασφάλειας Υπουργείου Παιδείας ‘’κατώτατος μισθός για φρουρούς ασφαλείας’’ σε κτήρια Δημοτικής, Μέσης και ανώτερης Εκπαίδευσης.
 15. Καμπάνια Εκστρατείας Συνεργασίας Αστυνομίας – Συνδέσμου ( 2 Malls, 4 Υπεραγορές Παγκύπρια) – Μοιράστηκαν άνω των 13 000 εντύπων.
 16. Εφαρμογή και Πιστοποίηση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων στις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις ασφαλείας στη Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.
 17. Συνεργασία μαζί με Αστυνομία για το 1ο Συνέδριο Υπηρεσιών Ασφαλείας

Σημαντικότερα Θέματα για αναφορά στον Υπουργό:

 1. Καταπολέμηση Παρανόμων εταιρειών Εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτή για την εγκατάσταση παράνομων συστημάτων & ισονομία μεταξύ των εταιρειών. Έλεγχος στους Μελετητές που εκπονούν μελέτες χωρίς να είναι αδειοδοτημένοι και στις μεγάλες εταιρείες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 2. Μείωση του ποσού της άδειας λειτουργίας, ή παράταση της χρονικής περιόδου της άδειας.
 3. Ανάπτυξη και εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος (Map Service) που πρότεινε ο σύνδεσμος, όπου η κάθε εταιρεία που έχει φρουρούς σε ένα σημείο, εγκαθιστά & συντηρεί συστήματα ασφαλείας θα πρέπει να ενημερώνει τη βάση δεδομένων για τα συστήματα ασφαλείας που βρίσκονται σε λειτουργία.
 4. Κεφάλαιο Ιδιωτικοί Φρουροί ασφαλείας, τροποποίηση της νομοθεσίες προτού οι εταιρείες καταλήξουν όλοι ιδιώτες λόγω του μειωμένου κόστους και των ίδιων δικαιωμάτων με τις εταιρείες.
 5. Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία στην ερμηνεία και στην εφαρμογή τις υπάρχουσας Νομοθεσίας, μετά το συνέδριο ασφαλείας και της συνάντησης μας με τον Υπουργό.
 6. Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας, Πυρανίχνευσης, Ελέγχου Πρόσβασης και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης & Ανανέωση Υφισταμένων Συμβάσεων Συντήρησης.
 7. Ζητήθηκε από την Αστυνομία όπως στους ελέγχους πιστοποιητικών κοινωνικών ασφαλίσεων από κάθε εγκαταστάτη/φρουρό να ελέγχουν αν η συγκεκριμένη εταιρεία έχει και περισσότερους εγκαταστάτες/φρουρούς από αυτούς που δηλώνει, εξαπατώντας την Αστυνομία με αυτόν τον τρόπο.
 8. Καταγγελίες σε ιδιοκτήτες σπιτιών που συνεργάζονται με μη αδειούχες εταιρείες, χωρίς να πληρώνουν και Φ.Π.Α.
 9. Παράνομη κατακύρωση της προσφοράς που φωτογραφίζει συγκεκριμένη εταιρεία. Π.χ. παιδαγωγικό ινστιτούτο, πανεπιστήμιο Κύπρου.
 10. Αδειοδότηση των εταιρειών που πωλούν.