Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλη

Γιάννης Αργυρού

Brink's Cyprus (Private Security Services) Ltd


Πανίκος Στατιώτης

S.P.Securiton Alarm Systems


Δήμος Χριστοφόρου

D.C. Feel Secure Ltd Security Systems


Επιλαχόντες Μέλη