Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλη

Πανίκος Στατιώτης

S.P.Securiton Alarm Systems


Μιχάλης Ερωτοκρίτου

Erotocritou Security Systems


Δήμος Χριστοφόρου

D.C. Feel Secure Ltd Security Systems


Επιλαχόν μέλος

Πανίκος Δημητρίου

TECNOSHIELD P&J Demetriou Entr, Ltd