ΚΥΣΕΑ

Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ασφαλείας

Ο σύνδεσμος

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ) ιδρύθηκε το 2002 και λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ

Τα μέλη μας

Ο Σύνδεσμος δέχθηκε 29 νέα μέλη εγκαταστατών και συντηρητών συστημάτων ασφαλείας και εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ παλαιών και νέων μελών, δηλώνοντας έτοιμο να ανταποκριθεί στα προβλήματα και τις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου ασφαλείας στην Κύπρο.

Μόνο από Αδειούχους

Ιδιωτικές Υπηρεσίες & Συστήματα Ασφάλειας. Συνεργασία Αστυνομίας - Ιδιωτικού Τομέα για Ποιοτική Ασφάλεια και Νομιμότητα

Ζητείστε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επωφεληθείτε από τα ΜΕΛΗ του συνδέσμου ΕΔΩ.