Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Μάριος Τρύφωνος

Μάριος Τρύφωνος

M.T.Piperaris Trading Ltd

Αντιπρόεδρος

Έλλη Νικολαίδη

Έλλη Νικολαίδη

Ilarchos Services Ltd

Ταμίας

Ανδρέας Χριστοφίδης

Ανδρέας Χριστοφίδης

ACF PRIVATE SECURITY SERVCES LTD

Μέλη

Γιάννης Αργυρού

Γιάννης Αργυρού

Brink's Cyprus (Private Security Services) Ltd
Θεοφάνης Μιχαηλίδης

Θεοφάνης Μιχαηλίδης

Brink's Cyprus (Private Security Services) Ltd
Πανίκος Στατιώτης

Πανίκος Στατιώτης

S.P.Securiton Alarm Systems
Δήμος Χριστοφόρου

Δήμος Χριστοφόρου

D.C. Feel Secure Ltd Security Systems

Επιλαχόντες Μέλη

Λένιος Κωνσταντίνου

Λένιος Κωνσταντίνου

Freewaves LTD
Μαριλένα Αντρέου

Μαριλένα Αντρέου

Οutcube Solutions Privated
Παναγιώτης Παναγιώτου

Παναγιώτης Παναγιώτου

Cyp-Cana Alarms Ltd